Elkészült Karunk új honlapja. Az új lap a www.de-efk.hu címen található meg.

Jelen honlapon a 2010 szeptemberéig közzétett tartalmak érhetõek el!
Tudományos munka

Tudományos munka

  

Főiskolai karunk alapítása óta arra törekszik, hogy a képzéshez kapcsolódó kutatási tevékenység minél intenzívebb legyen.

Az elmúlt 15 év alatt sikerült megteremteni a tudományos munka alapfeltételeit, kialakultak olyan területek, melyek kutatása immár évtizedes múltra tekint vissza.

Komoly sikereket értünk el, az elmúlt tíz évben 5 OTKA és 2 OKTK finanszírozású programot bonyolítottunk le, 1993 óta pedig több, nemzetközi együttműködésben megvalósuló, összehasonlító kutatásban vettünk, illetve veszünk részt.

A további folytatás érdekében 2004-ben létrehoztuk a kar Tudományos Kabinetét, hogy koordinálja a karon folyó tudományos munkát. Megalapítottuk a Tudományos Közlemények állandó szerkesztőbizottságát, saját bevételeink terhére pedig kari és szaki szintű alapokat hoztunk létre, melyek a kutatások alapvető finanszírozási hátterét biztosítják.

  

1. Tudományos hírlevél

  

A Tudományos hírlevelet 2004-ben alapította karunk Tudományos Kabinete. Elsődleges célja a tájékoztatás, az információk átadása, rövid hírek, esemény beszámolók formájában.

A Hírlevél a szorgalmi időszakban havonta jelenik meg. Szerkesztői: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár Tóth Beáta.

  

2. Tudományos közlemények

 

Karunk vezetése 1998-ban hozta létre a „Tudományos közlemények” elnevezésű könyvsorozatot, azzal a céllal, hogy rendszeresen bemutassa a karon folyó tudományos munkát. 1998 és 2005 között eddig három kötet látott napvilágot. A kiadványok sorozatszerkesztője: Dr. Lukácskó Zsolt, főiskolai tanár.


2.1. Tudományos Közlemények I.
  

 

A Tudományos Közlemények I. száma 1998-ban jelent meg, Dr. Fónai Mihály szerkesztésében. A tanulmánykötet azt a sokszínű kutatási tevékenységet reprezentálja, mely a kezdetektől jellemző a karra. A tanulmányok az orvostudomány, a népegészségügy és egészségtudomány, az informatika, a matematika és a társadalomtudományok területeit ölelik fel.  

 2.2. Tudományos Közlemények II.  


A kötet 2003-ban jelent meg, Dr. Fábián Gergely és Takács Péter szerkesztésében. Elsődleges célja volt, hogy azokat a kutatási eredményeket mutassa be, melyek nemzetközi összehasonlító programjainkat reprezentálják. A kötetben azok a nemzetközi tudományos életben is ismert és elismert külföldi professzorok eredeti tanulmányai szerepelnek, akik évtizedek óta szoros együttműködésben dolgoznak karunk oktatóival.

A tanulmányok angol és magyar nyelven jelentek meg.

 

Ízelítő a kötetből:

Rainer Greca: Immigration and Cultural Integration in Germany and the United States: A Comparison.

Thomas R. Lawson – Iris J. Philips: Immigration and Cultural Integration in Louisville, Kentucky, USA.

Rolf Schwendter: The Theory of Subculture and the Situation of Migrant Workers in Germany.

Stephen P Osborne - Kathleen Ross: Regenerating local communities: the role and impact of voluntary and non-profit organizations in public - private partnerships.  


 2.3.Link: Tudományos Közlemények III.  

Főiskolai karunk 15 éves jubileumára jelent meg a közlemények harmadik kötete 2005-ben, Dr. Fábián Gergely szerkesztésében. A tanulmányok három nagy tudományterületet fognák át: Orvos-és egészségtudomány, Matematika- és informatikatudomány, Társadalomtudomány.


3. Link: Jegyzetek
  


Sipos
László „Fejezetek a gyámság és a gyámügy jogtörténetéből”

  

Dr. Sipos László, főiskolai docens, megyei főügyész-helyettes jegyzetét azoknak ajánljuk, akik a gyermekvédelem és a gyámügy területe iránt érdeklődnek. A kötet jogtörténeti munka, mely a gyermek- és ifjúságvédelem jogi sarokkövének számító gyámság-intézményt, illetve ennek több ezer éves fejlődését kívánja bemutatni.

  

Mádi Sarolta: „Társadalombiztosítási jogi ismeretek”

  

Dr. Mádi Sarolta jegyzete hiánypótló munka. A könyv a társadalombiztosítási jog teljes áttekintését kínálja mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek, vagy munkájuk során gyakorta alkalmazzák a vonatkozó jogszabályokat.

 

A két kötet megrendelhető az Általános Szociális Munkás Szak oktatásszervezőjénél:

 

Plajner Mónika

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.

4400

T: 42-404-411

Fax: 42-408-656

  

Gomba Szabolcs: „Hisztokémia”

 

Elsősorban az Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus szak oktatási munkáját segíti a hiánypótló jegyzet.

  

Hadházy Csaba:  „Szövettan gyakorlatok”

 

A jegyzet, az eredeti, 1991-es kiadvány változatlan utánnyomása. A jegyzet karunk egészségtudományi szakjainak oktatási munkáját segíti.


 
4. Link: Dr. Kövér András díj  

Főiskolai karunk Kari Tanácsa 2006 februárjában hozta létre a Dr. Kövér András díjat, mely a kimagasló tudományos munka elismerése, s melyet egy ötfős kuratórium ítél oda évente. A díj átadására a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat keretén belül kerül sor.

  

A kuratórium elnöke:

 

Prof. Dr. Módis László, egyetemi tanár.

 

A kuratórium tagjai:

 

Prof. Dr. Molnár Péter, egyetemi tanár.

Dr. Lukácskó Zsolt, főiskolai tanár.

Dr. Nagy Zoltán, főiskolai docens.

Dr. Sárváry Attila, főiskolai docens.


5. Link: Peremvidék
  

1999-ben jelent meg főiskolai karunk és a Salgótarjáni Népjóléti Képzési Központ közös kiadásában egy tanulmánykötet, mely a régióban és a megyében végzett szociális kutatások eredményeit mutatja be. A kötet szerkesztői: Dr. Lukácskó Zsolt, Dr. Fónai Mihály, és Dr. Fábián Gergely.

 

Ízelítő a kötetből:

 

Fábián Gergely: Globalizáció, modernizáció és a helyi szociális szolgáltatások esélyei


6. Link: A 2005-ös év legfontosabb tudományos eseményei és eredményei  
6.1. Link: Nemzetközi tudományos kapcsolatok, részvétel nemzetközi konferenciákon: 

2005. január 21-én volt főiskolai karunk vendége Dr. Stephen P. Osborne, a birminghami Aston University professzora. A látogatás részét képezte annak az összehasonlító kutatásnak, mely három éve kezdődött, s melynek központi témája az önkormányzatok és a civil szféra kapcsolatrendszere. A kutatási programban a Budapesti Corvinus Egyetem, az egri Eszterházy Károly Főiskola, illetve főiskolai karunk vesz részt.

 

Március 6 és 14. között volt karunk és az Általános Szociális Munkás szak vendége egy 18 fős amerikai delegáció, mely Kentucky államból, a Louisville-i Egyetem képviseletében érkezett hivatalos látogatásra, Prof. Dr. Thomas R. Lawson vezetésével.

Március 11-én került sor a „Szociális munka egy új évezredben” című rendezvénysorozat keretén belül Prof. Dr. Thomas R. Lawson előadására, melyben egy nemzetközi összehasonlító kutatás eredményeit mutatta be, „Szociális munkás szakos hallgatók attitűdjei, percepciói és valóságképe” címmel.

 

Áprilisban, a szlovéniai Bled-ben került megrendezésre az ACENDIO (Közös Európai Ápolási Diagnózisok, Beavatkozások és Eredmények Szövetsége) IV. Nemzetközi Konferenciája. A nemzetközi konferencián karunk két oktatója, Papp Katalin és Siket Adrienn főiskolai adjunktusok vettek részt.

 

Április 22-23.-án Presowban, Szlovákiában került megrendezésre a Presovi Egyetem Ápoló Karának konferenciája - Quo vadis sdravotnica?- címmel. Karunk 3 oktatója Dr. Lipóczki Imre főiskolai docens, Papp Katalin főiskolai adjunktus és Törő Viktória diplomás ápoló vettek részt a konferencián, két előadás megtartásával.

 

Jóna György főiskolai tanársegéd előadóként vett részt április 27 és 29 között a Párizsban megrendezett „Concepts of the Third-Sector: The European Debate Civil Society, Voluntary Organizations, Social and Solidaritiy-Based Economy” című nemzetközi konferencián, ahol három előadást is tartott.

Előadásainak témái: „The possibility of extending solidarity - based economy, Normativ-Critical Functions of the Civil Society in the Era of Globalization, The solidarity - based economy in the aspect of critical social theory”. 

Április 28-án került sor főiskolánk és a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete közös rendezésében az „Egységes Európa – egységes szociális gondoskodás” című nemzetközi konferenciára.

A konferencián négy előadás hangzott el. Prof. Dr. Rainer Greca (Németország) az új szociális problémákról és az új közszolgálati menedzsmentről, Prof. Hannu Pietiläinen, (Finnország), az eEurope 2005 program megvalósításáról beszélt.

Giczey Péter és Dr. Fábián Gergely a közösségi együttműködés hazai és európai dimenzióiról, Dr. Bódi Ferenc, az MTA PTI tudományos főmunkatársa és Szűcs Eszter az UNESCO párizsi központjának munkatársa pedig az oktatásügyet és az iskolabezárásokat elemző kutatásaikról számoltak be a LOSS – Project elnevezésű nemzetközi összehasonlító kutatás keretében megrendezett konferencián.

  Szlovákiában, Martinban került sor május 25 és 26. között arra a nemzetközi konferenciára, melyet az Univerzita Komenského szervezett. A konferencián Siket Adrienn, főiskolai adjunktus „The structure of nursing education in Hungary. The Bologna Process in nursing education in Hungary. Research in training and education”, Papp Katalin, főiskolai adjunktus „Toward an active old age” címmel tartottak előadást. A konferencián Kulja András, főiskolai adjunktus egy poszter keretében mutatta be kutatási programját. Június 15-17 között rendezték meg Brno-ban a „MoraviaCrypt'05’” elnevezésű nemzetközi kriptográfiai konferenciát, melyen három oktatónk vett részt: Dr. Ködmön József, Takács Péter és Csajbók Zoltán, aki elliptikus görbékkel kapcsolatban tartott előadást On the Mappings of Elliptic Curves into $[0,1)^2$” címmel. 

Genfben, az Egészségügyi Informatika Európai Szövetségének XIX. Nemzetközi konferenciáján, az augusztus 26-31 között megrendezett MIE (Medical Informatics Europe) 2005 rendezvényen tartott az „ICPC view”-ról előadást Daragó László, az Egészségügyi Ügyvitelszervező szak adjunktusa.

 A Berni Egyetem volt a házigazdája augusztus 28 és szeptember 3 között az EGPA (European Group of Public Administration) nemzetközi konferenciának, melynek keretében a Third Sector elnevezésű szekcióban hangzott el a Dr. Stephen P. Osborne (Aston University), Dr. Jenei György (Corvinus Egyetem) és Dr. Fábián Gergely közös összehasonlító kutatásának eredményeit bemutató „Whispering at the back door’: local government – voluntary and community organization relationships and the provision of public services in post-communist Hungary: co-ordination, co-provision or co-governance?” című előadás. 

Az Ostravai Egyetem (Csehország), az Eichstätti Katolikus Egyetem (Németország), a Kuopio Egyetem (Finnország), a Canterbury College (Anglia), a Lille Katolikus Egyetem (Franciaország), és a Hertfordshire Egyetem (Anglia) közös szervezésében került megrendezésre Csehországban, szeptember 24-28 között a „De-and re- construction processes within different welfare regimes in Europe – Consequences for social work theory and practice” című nemzetközi konferencia, melyen az Általános Szociális Munkás szak képviseletében Pattyán László, főiskolai docens tartott előadást „Social work practice with homeless people in Hungary – Changes and dilemmas” címmel.

 

A Magyar Professzorok Világtanácsa és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete közreműködésével rendezte meg szeptember 16-17. között a Magyar Professzorok Világtalálkozóját, Marosvásárhelyen.

A nemzetközi konferencián Dr. Lukácskó Zsolt, főigazgató és Dr. Kalapos István, oktatási főigazgató-helyettes tartottak előadást „A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar oktatásának sajátságai és tudományos, szakmai kapcsolatrendszere a lineáris, többciklusú képzésre történő áttérés időszakában” címmel.

 

A South Bohemia University (Ceske Budejovice) meghívására járt Csehországban, október 5-8. között főiskolai karunk hivatalos delegációja, melynek tagjai Dr. Lukácskó Zsolt, főigazgató, Dr. Imre Sándor, tudományos tanácsadó, Dr. Horváth László, pedagógiai programigazgató és Dr. Imre Sándor doktorandusz hallgatói voltak.

A delegáció részt vett a fogadó egyetem által rendezett nemzetközi konferencián, melynek témája az ötven év feletti generációk problémái volt. A konferencián Szilvási Henrietta PhD hallgató tartott előadást egy Dr. Imre Sándor, Dr. Fábián Gergely, Pattyán László és Kovács Ágnes nevével is jegyzett kutatás eredményeiből. Az előadás címe „Social-Psychological Status of Oldest old Residents in the East-Hungarian City Debrecen” volt.

 Szeptember 29-30. között rendezte meg a South Bohemia University Faculty of Health and Social Studies a IV. Dél-Bohémiai Ápolási Napokat, Csehországban, Ceske Budejovicében. Az Ápolási Napok konferencián az Ápoló Szak oktatói rendszeresen vesznek részt előadásokkal. Ebben az évben Papp Katalin főiskolai docens és Törő Viktória diplomás ápoló képviselték az Ápoló Szakot „Otthonápolás Magyarországon” című előadásukkal. 

A Pekingben megrendezett Ázsiai Oktatási Fórumon vett részt október 12-19. között Dr. Hajnal Béla, fejlesztési főigazgató – helyettes, aki a konferencián előadást tartott a „Debreceni Egyetem helye a magyar felsőoktatásban” címmel.

 

November 24-25. között került megrendezésre Katowice-ben a WHO Regions for Health Network 13. konferenciája, melynek központi témája az „Actions towards Health Equity” volt. Magyarországot Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Győr-Moson-Sopron megye képviselte.

Főiskolai karunkról Huszti Éva főiskolai tanársegéd „Health and Social Status of the Gypsy Population in Szabolcs-Szatmár-Bereg County” címmel tartott előadást a hátrányos helyzetű csoportok egészségügyi helyzetével foglalkozó szekcióban.

 6.2. Link: Nemzetközi publikációk, kiadványok: 

A németországi Ziel – Verlag kiadásában jelent meg a Ludger Kolhoff és Christine Gruber szerkesztette „Die EU – Erweiterung. Herausforderungen für die Sozialwirtschaft” című tanulmánykötet, mely az unió szociálpolitikai helyzetét elemzi a bővítés utáni időszakra való tekintettel. A kötetben Dr. Fábián Gergely, főiskolai docens „Die Auswirkungen des EU-Beitritts auf das Sozialwesen in Ungarn” címmel publikálta a témához kapcsolódó elemzését.

 

Megjelent a 2005. március végén, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi COHEHRE konferencia első angol nyelvű kiadványa, „How to be Cooperative in a Competitive System?” címmel, melyben Dr. Cseri Julianna, a Gyógytornász szak szakfelelőse mutatta be a kar egészségügyi képzéseit.

 

Prof. Dr. Gotthart Schwarz 70. születésnapja alkalmából jelent meg Ludger Kolhoff, Reinhilde Beck, Hans Dietrich Engelhardt, Marianne Hege és Jürgen Sandmann szerkesztésében egy nemzetközi tanulmánykötet Németországban, „Zwischen Ökonomie und sozialer Verantwortung” címmel. A kötetben Dr. Fábián GergelySozialarbeit in Ungarn” címmel publikált egy tanulmányt a szociális munka jelenlegi hazai helyzetéről.

 

Prof. Dr. Rolf Schwendter emeritus professzori kinevezése alkalmából jelent meg a Kasseli Egyetem kiadásában, Christiane E. Winter-Heider szerkesztésében egy nemzetközi tanulmánykötet Németországban, „Festschrift für Rolf Schwendter. Fragmente einer Begegnung - Elemente einer Entgegnung” címmel. Schwendter professzor köszöntésére, aki számos alkalommal volt főiskolai karunk vendégoktatója, Dr. Fábián GergelyGlobalisierung. Im Wirrwarr des gesellschaftswissenschaftlichen Begriffs-dschungels.” címmel publikált egy tanulmányt a kötetben.

  A new yorki Routledge kiadónal megjelenő International Journal of Public Administration ez évi 9-10. számában jelent meg Stephen Osborne (Aston University, Anglia), Jenei György (Corvinus Egyetem), Fábián Gergely és Kuti Éva (Központi Statisztikai Hivatal) közös publikációja „Government/non profit Partnerships, Public Services Delivery, and Civil Society in the Transitional Nations of Eastern Europe: Lessons from the Hungarian Experience” címmel. 

A „Teaching Mathematics and Computer Sciences” elnevezésű folyóiratban jelent meg 2005 végén Daragó László, főiskolai adjunktus „Some aspects of teaching the technology of designing and planning information systems in health care” című tanulmánya.


 
 6.3. Link: Hazai publikációk, kiadványok: 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet kiadásában jelent meg 2004-ben a „Szociális munka alapismeretek” című tan-könyv, melynek szerzői Horváth Izidorné, Dr. Lazáry Györgyné és Vass Péter voltak, s amely a szociális szakvizsga-rendszer hivatalos tankönyve.

A kötet egyik szakmai lektora Dr. Horváth László, főiskolai docens volt.

 

Áprilisban jelent meg főiskolai karunk kiadásában „A tizenöt éves Egészségügyi Főiskola” című jubileumi évkönyv, Dr. Lukácskó Zsolt, főigazgató szerkesztésében. A kötetben helyet kaptak az elmúlt 15 évet felölelő tények és visszaemlékezések, a kar alapítóit, valamint a főiskola arculatát jelenleg is meghatározó hazai és külföldi személyiségek színes portréi, karunk volt hallgatóinak visszaemlékezései.

 

Szintén áprilisban látott napvilágot főiskolai karunk Tudományos Közleményeinek III. kötete, melyben 19 tanulmány szerepel az orvos-és egészségtudomány, a matematika-és informatikatudomány, valamint a társadalomtudomány egyes területeiről.

 

A Szabolcs-szatmár-beregi Szemle ez évi harmadik számában jelent meg Sipos László „A gyermekbűnözés sajátosságai – a gyermek mint áldozat”, Horváth Andrea és Bóta Beáta „A drogfogyasztók sztereotípiája, tolerálása, felelőssége és segítése”, valamint Hüse Lajos, Fodor Éva és Huszti ÉvaLift me up – Nyíregyháza kábítószerügyi ellátó rendszerének újszerű áttekintése” című tanulmánya.

 

A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Tudományos Testülete kiadásában jelent meg a XIII. évi tudományos ülésen elhangzott előadások anyagaiból szerkesztett tanulmánykötet.

A kötetben főiskolai karunk oktatói 3 tanulmánnyal szerepelnek. Fodorné Zagyi OrsolyaAz egészségügyi reform hatása az egészségügyi humánerőforrás helyzetére”, Jóna GyörgyA nyíregyházi zsidó fiatalok változó önazonosságáról – egy szociológiai vizsgálat tükrében”, Fónai Mihály, Fábián Gergely, Filepné Nagy Éva pedig „A megye népességének szociális jellemzői – kistérségi különbségek” címmel publikálták kutatási eredményeiket

 A Veszprémi Egyetem kiadásában megjelenő Pro Philosophia Füzetek tudományos folyóirat 2005/3. számában jelent meg Jóna GyörgyDiktatórikus struktúrák kialakulása és az általuk teremtett társadalmi viszonyok jellegzetességei – a koestleri életmű alapjáncímű tanulmánya. A publikáció a folyóirat internetes honlapján is olvasható.  

A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány kiadásában jelent meg novemberben a „Tudásalapú gazdaság és életminőség” című tanulmánykötet, mely a Magyar Tudomány Napja 2004 alkalmából rendezett konferencián elhangzott előadások anyagait tartalmazza.

Főiskolai karunk oktatói összesen nyolc tanulmánnyal szerepelnek a kötetben, melyek a következők:

Fodorné Zagyi Orsolya: „Az egészségügyi felsőoktatás és az egészségügy szakember szükséglete az ezredfordulón.”Dr. Gomez Roberto – Szunyogi Tamás – Gomez Izabella: „Mozgásszervi betegek pszichoterápiás ellátása.”Hegyiné Gyulai Anikó: „A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnő Szakán végzett hallgatók életpálya vizsgálata.”Nagyné Rákóczi Ildikó: „Iskola – egészségügy. A védőnő szerepe az iskola – egészségügyi ellátásban.”

Veresné Balajti Ilona: „A mozgás szerepe egészségünk megőrzésében.”

Dr. Fábián Gergely: „Demográfiai változások – Az évezred globális kihívása.”

Dr. Horváth László: „Új fogalmak és európai összefüggések a szociálpolitikában.”

Jóna György: „A magyarországi zsidó etnicitás a kritikai társadalomelmélet aspektusából.”

 

Kalandos út a tudományok körül” címmel jelent meg Huszti Éva írása a Szabolcs – szatmár – beregi Szemle ez évi utolsó számában, melyben a szerző főiskolai karunk Tudományos Közlemények III. kötetét méltatja az érdeklődő olvasók számára.

 

A Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete kiadásában jelent meg Debrecenben a „Régió és oktatás európai dimenzióban” című tanulmánykötetben Fónai Mihály, Zolnai Erika és Kiss János tanulmánya „Munkaérték preferenciák a Debreceni Egyetem hallgatói körében” címmel.


 
6.4. Link: Hazai konferenciák, előadások: 

Március 3-án került sor az „Oktatói – Tudományos Fórum” második félévi első rendezvényére, melyen Dr. Ködmön József tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást „Elektronikus aláírás alkalmazása az egészségügyben” címmel.

 

Március 8-án és 9-én került sor az egészségügyi főiskolai képzés 15 éves jubileuma alkalmából megrendezett 2005. évi tudományos diákköri konferenciára.

A plenáris ülésen Dr. Kalapos István, főigazgató – helyettes, a TDT elnöke, valamint Dr. Berta András professzor, a Debreceni Egyetem tudományos rektor-helyettese köszöntötte a konferencia résztvevőit.

A kari tudományos diákkör 15 éves tevékenységének bemutatása kapcsán először Dr. Kalapos István emlékezett meg Dr. Kövér András professzorról, aki alapítója volt ennek a tevékenységnek. Pattyán László, korábbi TDT – titkár előadásában a kari TDK munka fejlődését tekintette át, Dr. Kalapos István pedig a TDT tudományos kapcsolatait mutatta be.

Ezután került sor Dr. Berta András professzor előadására „A könny proteolitikus enzimeinek szerepe a corneális sebgyógyulásban” címmel.

Dr. Fábián Gergely, főigazgató-helyettes„ A régió szociális és egészségügyi kihívásai” címmel ismertette egy nemrégiben lezajlott empirikus kutatás legfontosabb eredményeit, majd két, korábban sikeres TDK- s hallgató, Tóth György és Jávorné Erdei Renáta visszaemlékezése következett „Mentőtiszt hallgatóból a vezető mentőtiszti hivatásig”, illetve „TDK pályamunkától a TDT titkári funkcióig” címmel.

A nap folyamán 4 szekcióülésre került sor.

Az I. számú egészségtudományi szekcióban első helyezést Zörög Nikoletta védőnő szakos, második helyezést Fehér Zsigmond mentőtiszt szakos, harmadik helyezést pedig Szanicza Krisztina, védőnő szakos hallgató ért el.

A II. számú egészségtudományi szekció résztvevői közül az ápoló szak képviseletében első helyezést Milóné Bodnár Mónika, második helyezést Majoros Erzsébet, harmadik helyezést  pedig Vincze Mihályné ért el.

Az Ungvári Egyetem képviselői közül Mártyasov András és Tabákovics Galina pályamunkája lett az első. Második helyezést ért el Skirják Antal és Voronics László.

Az Orvosdiagnosztikai Laboratóriumi Analitikus szak szekcióülésén a zsűri a következő döntést hozta: első helyezett lett Pásztorné Tóth Enikő, második Beke Lívia, harmadik Berényi Erika.

A társadalomtudományi szekcióban egy díj került kiadásra, melyet Balog Lajos nyert el.

Az Egészségügyi Ügyvitelszervező szak szekciójában a zsűri megosztott első helyezést adott ki Gebri Sándorné és Konrád Rita részére. Második helyezést ért el Tanka Attila.

 Április 15-16-án rendezték meg Veszprémben az V. Veszprémi Filozófiai Napokat „Arthur Koestler világa” címmel. Jóna György főiskolai tanársegéd előadóként vett részt a konferencián, előadásának címe „Diktatórikus struktúrák kialakulása és az általuk teremtett társadalmi viszonyok jellegzetességei – a koestler-i életmű alapján” volt.  Április 14-16. között került megrendezésre az INFO Savaria 2005 című konferencia és pedagógiai továbbképzés Az informatikaoktatás a közoktatásban, annak szabályozása és módszertana” címmel, melynek plenáris ülésén Dr. Kovács János, az Alkalmazott Pszichológiai Tanszék adjunktusa is előadást tartott „Cibere - Az információs társadalom konstruált világa” címmel. Kollégánk a konferencián az „Információs társadalom” elnevezésű szekció vezetője és szervezője is volt egyben. A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezésre került Bükfürdőn a Gyógyászati Segédeszköz Ellátás Betegápolás - Gondozás - Rehabilitáció VI. Országos Szakmai Kongresszus. Főiskolánk képviseletében Dr. Lukácskó Zsolt, főigazgató szekcióvezetőként, Siket Adrienn, főiskolai adjunktus pedig előadóként vett részt a kongresszuson. Kolléganőnk előadásának témája „A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi változásai. A betegmozgatás és a rehabilitáció oktatása” volt. 

Április 30-án került megrendezésre az Első Nyíregyházi Kriptográfiai és Diofantikus Nap elnevezésű országos konferencia az Egészségügyi Ügyvitelszervező Szak szervezésében.

A konferencián 16 előadásra került sor, a nyitó előadást Prof. Dr. Győry Kálmán, akadémikus tartotta.

A szak oktatói közül Prof. Dr. Pethő Attila, egyetemi tanár, szakfelelős „Valóban periodikus, ami annak látszik?”, Dr. Ködmön József, főiskolai docens „Elektronikus aláírás az egészségügyben”, Csajbók Zoltán, főiskolai adjunktus „Elliptikus görbék leképezései”, valamint Takács Péter, főiskolai adjunktus „A kriptográfia időtényezőiről” címmel tartottak előadást.

 

A DAB székházában került megrendezésre május elején az „V. Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok – Együtt az egészségügyi ellátás minőségének fejlesztéséért” elnevezésű konferencia, melyen Siket Adrienn, főiskolai adjunktus tartott előadást „Az ápoló prevenciós feladatai az ellátás színvonalának emelése érdekében” címmel.

Május 3-án került megrendezésre a II. Debreceni Gyógytornász Szaknap, melyen számos szakmai előadás is elhangzott. Az előadók főiskolai karunk, illetve a szak oktatói és hallgatói, valamint gyakorló gyógytornászok voltak. Az előadások a következők voltak:

Dr. Lipóczki Imre: Az akupunktúra alkalmazásának lehetőségei a mozgásszervi megbetegedések komplex gyógyításában.

Gerencsér Zsuzsa: A fizikai aktivitás és az időskor?

Veresné Balajti Ilona: A mozgás szerepe az egészség megőrzésében

Péterné Kemecsei Krisztina: Fitt-Ball jelentősége a szívinfarktusos betegek ambuláns rehabilitációjábanChoma Krisztina: Középsúlyos értelmi fogyatékosok mozgásfejlődése és mozgásfejlesztésének lehetőségei

Cservenyák Nikolett: Serdülőkori szorongásos kórképek oldása mozgásterápiával

Marcsik Ákos Ferenc: A tetraplégiás betegek életminőségének javítása a felső végtag rekonstrukciós műtéttel és mozgásterápiával 

Május 6-án került sor főiskolai karunkon az Idősügyi Tanács kihelyezett ülésére. Az ülésen elsőként Korózs Lajos, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium államtitkára tájékoztatta a konferencia résztvevőit a tárca 2005-re vonatkozó idősügyi terveiről.

Az ülés második előadója Csabai Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere volt, aki az Idősbarát Önkormányzat díj elnyerésének körülményeiről, a városban eddig elért eredményekről, illetve az önkormányzat további terveiről beszélt.

Ezután Dr. Imre Sándor, egyetemi docens, szakfelelős a Debreceni Egyetemen folyó gerontológiai kutatásokat ismertette, majd Dr. Horváth László, főiskolai docens az Általános Szociális Munkás szak 15 éves történetét mutatta be.

Az ülés zárásaként Gyúró Imre, a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének integrációját elősegítő programokról, illetve a megyei szervezetek határon túli kapcsolatairól.

Az ülés levezető elnöke Dr. Lukácskó Zsolt, főigazgató volt.

 

A Magyar Egészségügyi Társaság szervezésében került megrendezésre Keszthelyen május 22-27. között a Magyar Egészségügyi Társaság, az Amerikai Magyar Orvosszövetség, a Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága és a Semmelweis Társaság - Németország Nemzetközi Konferenciája, melyen „A diplomás ápoló szerepe a cardiovascularis betegségek prevenciójában” címmel tartott előadást Siket Adrienn, az Ápoló szak főiskolai adjunktusa.

 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézete, valamint főiskolai karunk közös rendezésében került sor Budapesten, az MTA PTI székházában, június 3-án a "Népességfogyás - jövőkép - család" elnevezésű konferenciára. A rendezvényen a KSH, a TÁRKI, az MTA PTI kutatói tartottak előadásokat. Főiskolai karunkat Dr. Imre Sándor, egyetemi docens, az Általános Szociális Munkás szak szakfelelőse képviselte. Előadásának címe "Időskorúak szereplehetőségei a jövő társadalmában" volt.

 

Augusztus 24-26 között ötödik alkalommal került megrendezésre az „Informatika a felsőoktatásban” elnevezésű konferencia. A konferencián főiskolai karunkról 4 oktató vett részt - Dr. Ködmön József, Dr. Koós István, Takács Péter és Csajbók Zoltán, akik 5 előadással szerepeltek a rendezvényen. Az előadások bemutatták a karon folyó képzéseket, és az Egészségügyi Ügyvitelszervező szak legújabb tudományos eredményeit.

Nyíregyházán került megrendezésre az Egészségügyi Szakdolgozók XXXVI. Országos Kongresszusa augusztus 18-19. között. A kongresszuson hangzott el Siket Adrienn, főiskolai adjunktus „Körzeti ápolók élet és munkakörülményei, egészségi állapota” című előadása, melyért kolléganőnk szekciódíjban részesült, melyhez ezúton is gratulálunk.

Tanárnőnk Budapesten, a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság rendezvényén is tartott előadást augusztus 30-án, „Egészségügyi dolgozók képzése” címmel.

 Szeptember 30 és október 1 között került megrendezésre a MTA Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Tudományos Testületének közgyűléssel egybekötött 14. Tudományos Ülése. Főiskolai karunk oktatói számos előadással szerepeltek a konferencián. A „Fizika, kémia és műszaki tudományok” szekcióban hangzott el Takács Péter „A kriptográfiai protokollok tervezésének és analízisének formális módszereiről”, Csajbók Zoltán „On the elliptic curves defined over rationals”, valamint Takács Péter és Dr. Ködmön József „Az egészségügyi szervező képzés” című előadása.Dr. Horváth László és Dr. Keresztény István a „Neveléstudományi szekcióban” tartott előadást „Szociális munka és gyermeknevelés” címmel. Az „Orvostudományi szekcióban” szerepelt Dr. Fábry Adrienn, és Dr. Fera Sándor (Ungvári Nemzeti Egyetem, Ukrajna) „Makro- és mikroelemek hatása a pajzsmirigy-működésre és a jódanyagcserére” című előadása.

A „Társadalomtudományok szekciójában” tartott előadást Huszti Éva „A 12-18 év közötti roma gyerekek jól-léte és életmódja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” valamint Jóna György „A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatal cigányok etnikai identitásáról” címmel.

 

A „Lelki Egészség Világnap” alkalmából került megrendezésre október 7-én egy szakmai konferencia a Jósa András Kórház Humánpolitikai Osztály Mentálhigiénés Szolgálata szervezésében, melyen Dr. Lipóczki Imre, főiskolai docens „Mentálhigiéné a természetgyógyász szemszögéből” címmel tartott előadást.

 

Október 7-8 között került megrendezésre Budapesten az V. Országos Alapellátási Kongresszus, melyen Siket Adrienn, főiskolai adjunktus is előadást tartott, „Körzeti ápolók tevékenységi listája a családorvosi hatásköri listához illesztve” címmel.

 

Az ápolás gyakorlatának kérdései” címmel rendezett konferenciát a Magyar Ápolástudományi Társaság október 15-én Pécsett, a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Székházában, melyen főiskolai karunk képviseletében Siket Adrienn, az Ápoló szak adjunktusa (aki egyben a szervezet elnökségének a tagja) is előadást tartott „A körzeti ápolók kompetenciájának kérdésköre” címmel.

 

Október 13-15. között Debrecenben került megrendezésre a Magyar Szabadgyök Kutató Társaság III. Konferenciája. Főiskolai karunk képviseletében a Klinikai Kémiai Analitikai Tanszék munkatársaiból álló kutatócsoport külön szekcióban, több előadás keretében mutatta be elért eredményeit. A szekció egyik elnöke Prof. Dr. Góth László volt, aki „A hidrogénperoxid metabolizmus és a kataláz enzim” címmel tartott referátumot. Előadást tartott még Sükei Eszter, főiskolai tanársegéd: „Az öröklött kataláz enzimhiány új típusa (Magyarországi D típus), és a diabetes mellitus kapcsolata”, és Tarnai Ildikó, főiskolai tanársegéd „PCR-heteroduplex, PCR-SSCP módszerek a 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő magyar egyének új kataláz mutációinak kimutatása” címmel.

Egy másik szekcióban nagyon sikeres poszterrel vett részt Dr. Nagy Erzsébet, főiskolai docens, melynek címe: „Aszkorbinsav és dehidroaszkorbinsav meghatározása HPLC-vel, elektrokémiai detektorral” volt, s amely a C-vitamin és a demencia összefüggését tárgyalta.

Az MSZKT közgyűlése Dr. Góth Lászlót a Magyar Szabadgyök Kutató Társaság Elnökségi tagjának választotta meg.

 

A Magyar Gerontológiai Társaság és az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Geriátriai Munkabizottsága szervezésében került megrendezésre október 28-29. között Debrecenben a Magyar Gerontológiai Társaság XXVIII. Kongresszusa.

A kongresszuson Dr. Imre Sándor, tudományos tanácsadó „Környezeti tényezők szerepe az öregedés folyamatában” címmel tartott előadást, illetve üléselnöke volt az „Időskorúak szociális és pszichés helyzete” elnevezésű szekciónak.

A konferencián hangzott el Pattyán László, főiskolai docens „Időskorúak szociális problémái a hazai jóléti ellátások tükrében” című előadása is.

 

A Dr. Szabó Béla, főiskolai docens (Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus Alapszak) témavezetésével beadott egyetemi doktori (PhD)  értekezését sikeresen védte meg a közelmúltban Majoros László, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet munkatársa. A most doktori fokozatot szerzett kolléga és a témavezető eddig hét tudományos közleményben volt társszerző. Majoros László részt vesz a szakon folyó mikrobiológiai oktatásban is.

 

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, a DAB Neveléstudományi Munkabizottsága, a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Tanszéke és a Magyar Pedagógiai Társaság közös szervezésében került megrendezésre november 4-5. között az „Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása” című konferencia, Debrecenben. A konferencián Jóna György, főiskolai tanársegéd is előadást tartott. Előadásának címe: „Az újkapitalista gazdasági rendszer és az oktatási rendszer” volt.

 

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága szervezésében került sor Budapesten október 6-8. között az V. Országos Neveléstudományi Konferenciára, „Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány” címmel. A konferencián hangzott el Dr. Fónai Mihály, Dr. Kiss János és Zolnai Erika előadása „Azonosságok és eltérések: munkaérték-preferenciák a Debreceni Egyetem hallgatói körében” címmel. Az előadás összefoglalója külön konferenciakötetben is megjelent.

 

November 17-19. között került sor a Magyar Gyógytornászok Társaságának V. kongresszusára, Sopronban. A kongresszus fő témái a manuális technikák, a központi idegrendszeri sérülések kezelése, valamint a gyógytornász lehetőségei a jelenben és a jövőben voltak.

November 19-én az „Egyéb témakörök” előadásai között hangzott el Veresné Balajti Ilona és Mitruczki KatalinA gyógytornászok szerepe a prevencióban” című előadása. Szintén ezen a napon tartotta meg „Tetraplégiás betegek életminőségének javítása felső végtag rekonstrukciós műtéttel és mozgásterápiával” című előadását Marcsik Ákos Ferenc, IV. éves gyógytornász hallgató.

A poszter bemutatókon a szakon dolgozó oktatók, gyógytornászok három poszterrel szerepeltek sikeresen.. Dr. Némethné Gyurcsik Zsuzsanna, András Anita, Farkas DóraMozgásfejlődési tényezők és a nevelés szerepe különböző életkorokban”, Pálinkás Judit, Major Katalin, Dr. Csernátony ZoltánA lovaglásban használt járásmódok és ülésfajták hatása a lumbális lokalizációjú discus herniára”, Dr. Némethné Gyurcsik Zsuzsanna, Nagy Bernadett pedig „Manuális kezelési eljárások hatékonysága coxarthrosis esetén” címmel ismertették munkáikat.

  

November 21-én került sor főiskolai karunkon három, szaki tudományos szekcióülésre, a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat keretén belül.

Az Egészségtudományi Szekció elnöke Dr. Kalapos István, oktatási főigazgató – helyettes volt, aki a szekció felvezető előadását is tartotta, „Karunk tudományos, szakmai kapcsolatrendszere a lineáris, többciklusú képzésre történő áttérés időszakában” címmel.

A szekció további előadásai a következők voltak:

Papp Katalin: Egészségügyi dolgozók szabályozó rendszere Európában – ajánlások az Európai Uniónak.

Siket Adrienn: Körzeti ápolók élet- és munkakörülményei, egészségi állapota.

Kulja András: A mikrobiológiai diagnosztika előtt álló feladatok.

Gyulai Anikó: Az egészségügyi felsőoktatásba belépők és résztvevők ismeretei az egészséges életmódról.Dr. Lipóczki Imre: A komplementer medicina (természetgyógyászat) alapelemei tudományos megközelítésben.

Szabó Zoltán: A XXI. század anatómia oktatásának új lehetőségei.

A Társadalomtudományi Szekcióban, melynek elnöke Dr. Hajnal Béla, fejlesztési főigazgató – helyettes volt, szintén hét előadás hangzott el, melyek az alábbiak voltak:

Dr. Sipos László: A gyermekbűnözés és kutatásának problémái.

Dr. Marsi Edit: Az egészségügyi szolgáltatók és alkalmazottaik polgári, - munka- és büntetőjogi felelőssége.

Dr. Horváth László: Funkcióképesség (FNO) és a szociális munka.

Jóna György: A kritikai társadalomelmélet aktualizálása.

Huszti Éva: Cigányság és egészségi állapot.

Ferenczi Gábor: Művészetek és társadalomkép – a szegénység ábrázolása művészeti alkotásokban.

Speciális, elsődlegesen a hallgatók széleskörű tájékoztatását szolgáló szekcióülést szervezett az Egészségügyi Szervező Alapszak. A szak oktatói rövid előadásokban ismertették azokat a hallgatóknak felkínált szakdolgozati és TDK témákat, melyek a szak oktatóinak tudományos tevékenységeihez kötődnek.

 

November 25-én került sor főiskolai karunkon a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szabolcs –Szatmár -Bereg Megyei Elnöksége és a Magyar Ápolási Egyesület Megyei Vezetősége szervezésében a megyei egészségügyi szakdolgozók első tudományos napjára. A rendezvény védnökei Balogh Zoltán a MESZK elnöke, Dr. Vadász Mária a Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Egészségügyi Bizottságának Elnöke és Dr. Lukácskó Zsolt, főiskolai karunk főigazgatója voltak

Dr. Vadász Mária köszöntője után a tudományos ülést Dr. Lukácskó Zsolt nyitotta meg. A konferencián 15 előadás hangzott el, köztük Siket Adrienn és Dr. Becka Éva prezentációja, melynek címe „Körzeti ápolók élet- és munkakörülményei, egészségi állapota” volt, valamint Papp Katalin előadása „Európai ajánlás a kompetens szervezetekben az egészségügyi dolgozók információinak cseréjéhez” címmel. 

 

 
Ma 2018. 10. 19, péntek, Nándor napja van.

Szerver terheltség:
Látogatottsági Statisztika - Hibabejelentés
© 2018 Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar