Elkészült Karunk új honlapja. Az új lap a www.de-efk.hu címen található meg.

Jelen honlapon a 2010 szeptemberéig közzétett tartalmak érhetõek el!
Ápoló Szak ismertetése

Ápoló Szak


Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4., 4400
Tel: (42)404-411, Fax: (42)408-656

Szakfelelős: Prof. Dr. Kakuk György, egyetemi tanár
Szakfelelős-helyettes: Papp Katalin, főiskolai docens

Az 1993/94-es tanévtől kezdődően - a már meglévő budapesti képzés mellett - a Debreceni, a Pécsi és a Szegedi Orvostudományi Egyetemek keretein belül is megindult a diplomás ápoló képzés. A képzés az európai normáknak megfelelően azonos szakmai tartalommal folyik.

A Diplomás Ápoló Szak szinte megalakulásától kezdve külföldi kapcsolatokat épít ki a hallgatók és oktatók cseréjére, közös projektek megvalósítására és a tanterv folyamatos korszerűsítésére.
A képzés jó infrastruktúrális feltételek mellett a közelmúltban felújított épületben folyik. A hallgatói felkészülést segíti elő a korszerű könyvtár, az internetes hozzáférhetőséget is biztosító számítástechnikai kabinet, szaktantermek és audiovizuális eszközök alkalmazása az oktatásban.

A területi klinikai gyakorlatok színhelye - a megye más egészségügyi intézményei mellett - a jól felszerelt és korszerű gyakorlati képzést nyújtó Jósa András Megyei Kórház. A képzésben meghatározó szerepet játszanak a kórház szakemberei (orvosok, diplomás ápolók, szakoktatók). A Diplomás Ápoló Szak és a Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztálya Demonstrációs és Oktatási Egységek létesítésével csatlakozott az Egészségügyi Világszervezet Ápolási Együttműködési Központjának munkájához.

A képzés képesítési követelményeit a Kormány 36/1996. (III.5.) Korm.rendelet tartalmazza. Ennek értelmében a képzés célja olyan ápolási szakemberek képzése, akik tanulmányaik befejezése után képesek az egészségügy bármely területén (kórház, klinika, család üzemorvosi rendelő, házi ápolási szolgálat, hospice, stb.) önállóan megtervezni, megszervezni és végezni az ápolás egész folyamatát. Képesek az irányítás, ellenőrzés és minőségbiztosítás feladatait ellátni. Tevékenységüket nagy hivatás és felelősségtudattal végzik. A magyar és idegennyelvű szakirodalomban képesek a tájékozódásra, egyénileg vagy teamekben kutató munkát (ápoláskutatás) végeznek.

A képzés különféle tanulmányi területekről tevődik össze. Így a hallgatók felkészítését szolgálja az etika, pszichológia, egészségnevelés, pedagógia, szociológia, ápolástan, ápoláskutatás, biofizika, biokémia, anatómia, élettan, gyógyszertan, belgyógyászati-, sebészeti-, csecsemő és gyermekgyógyászati-, szülészeti-nőgyógyászati- és intenzív ápolás, alapellátási ismeretek oktatása. Idegen nyelv oktatásra és informatikai ismeretek elsajátítására is van lehetőség.
A képzés során a hallgatók elsajátítják az egyén ápolásának folyamatát, amely a beteg/kliens egyéni ápolási szükségleteinek megvalósítását kell hogy célozza.
Az ápolás mellett a megelőző (preventív) szemlélet erősítése is cél a családorientáció mellett.

Régiónkban is szükséges az egészségügyi szakterületen magas képzettségi szinten a munkaerő igények kielégítése. Az ápolás területén országos viszonylatban is abszolút munkaerő hiány van. A nappali tagozatra jelentkező fiatalok részéről jelentős inspiráló tényező - a hivatástudat mellett - az, hogy az ápolói pályán ez idő szerint nagy a munkaerőigény, elhelyezkedési problémák nincsenek és perspektivikusan sem valószínűsíthetők. Ez olyan régióban, ahol a munkanélküliségi ráta magasabb az országos átlagnál még akkor is vonzó, ha jelenleg szerény, de biztos jövedelmi viszonyokkal párosul.
Levelező képzésünkre várjuk azon ápolók jelentkezését, akik szakterületükön főiskolai szintű végzettséget kívánnak szerezni, illetve magas szintű elméleti tudással megalapozott szakmai tevékenységet akarnak folytatni munkaterületükön, illetve az ápolásirányításban akarnak végzettségüknek megfelelően szerepet játszani.
 
Ma 2018. 6. 18, hétfő, Levente napja van.

Szerver terheltség:
Látogatottsági Statisztika - Hibabejelentés
© 2018 Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar