Elkészült Karunk új honlapja. Az új lap a www.de-efk.hu címen található meg.

Jelen honlapon a 2010 szeptemberéig közzétett tartalmak érhetõek el!
MSc ápoló témakörök

1.    Felnőttek tanulása és az ápoló (tapasztalatra épülő tanulás)
2.    Stratégiák az ápolástan innovatív tanításához
3.    Az előadás – visszacsatolás szerepe az ápolás oktatásában
4.    A programozott oktatás helye, szerepe az ápolás oktatásában
5.    A szerepjátszás, vita az ápolásban
6.    Az eseti módszer, esettanulmány készítése
7.    A névleges csoport módszere, alkalmazásának állomásai
....

 

... 
8.    A játék, szimuláció szerepe az ápolástan oktatásban
9.    Problémaorientált oktatás lényege
10.    Számítógép segítette oktatás az ápolástan oktatásban
11.    Távoktatás (E-learning, life long learning lehetőségei az ápolásban)
12.    Mentor szerepe az ápolás gyakorlati oktatásában
13.    Klinikai oktatás (tankórtermi rendszer működése)
14.    A Delphi módszer (konszenzus elérésének lehetőségei)

15.    Vezetés és menedzsment (vezetési elméletek típusai, formái, vezetés és irányítás megkülönböztetése, irányítás típusai, vezetési technikák)
16.    Döntéshozatal és problémamegoldás az ápolásban (döntési folyamat lépéseinek elsajátítása)
17.    Stratégiai tervezés. Tervezett változtatások (okok, stratégiák, visszajelzés)
18.    A szervezeti struktúra (felépítése, ápolási rendszerek struktúrája, hatékonyság)
19.    Hatalom és tekintély a szervezetekben (A hatalom típusai, hatalomépítő stratégiák)
20.    Betegellátás szervezése (funkcionális ápolás, team-ellátás, individuális ápolás)
21.    Állományszervezés (munkaerő toborzás, felvételi elbeszélgetés, tervezése, irányítása, kiértékelése)
22.    Alkalmazottak betanítása (bevezetés, orientáció, szocializáció)
23.    Személyzeti szükségletek és beütemezési módok. Vezető szerepe a munkaidő beosztásban.
24.    Önmagunk és mások motiválása. A motiváló környezet megteremtése
25.    Szervezeti és interperszonális kommunikáció. Konfliktuskezelés
26.    Az irányítást befolyásoló lehetséges korlátozó tényezők
27.    Minőség-ellenőrzés
28.    Teljesítményértékelés
29.    Fegyelmezés (stratégiák, fegyelmi elbeszélgetés, elbocsátás)

30.    A kutatás lehetséges fajtái
31.    A tudományos kutatás célja
32.    A kutatási terv főbb elemei
33.    Az elemző munka legfontosabb módszerei
34.    A statisztikai vizsgálat jellemzői
35.    A statisztikai tevékenység főbb elemei
36.    Adatgyűjtés (adatforrások, adatgyűjtési technikák, megfigyelés köre)
37.    Adatfeldolgozás (statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok, középértékek)
38.    Statisztikai becslés, hipotézis
39.    Statisztikai hipotézis vizsgálatok
40.    Tudományos közlemények (általános szempontok, formai és tartalmi követelmények, impact faktor, Citation index)

 
Ma 2018. 10. 17, szerda, Hedvig napja van.

Szerver terheltség:
Látogatottsági Statisztika - Hibabejelentés
© 2018 Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar