Elkészült Karunk új honlapja. Az új lap a www.de-efk.hu címen található meg.

Jelen honlapon a 2010 szeptemberéig közzétett tartalmak érhetõek el!
Hárommilliárd kutatás-fejlesztésre


A Debreceni Egyetem elnyerte a kutatóegyetemi címet, az elitegyetemi rangot, ezzel elkezdődhet az új kutatóegyetemi program.


Az intézmény indulásként hárommilliárd forint összegű, két évre szóló uniós támogatást kapott.

A kutatóegyetemi programban a Debreceni Egyetem célja, hogy elérje a vezető európai elitegyetemek tudományos teljesítményét, színvonalát és elismertségét. 

A pályázatban a Debreceni Egyetem öt kiemelt alapkutatási témakört nevesített, amelyek tartósan az itteni alapkutatások meghatározó fókuszterületei lesznek:

• a molekulatudományt, benne a gyógyszerkutatással;
• a fizikai-, számítás- és anyagtudományt;
• a molekuláris medicinát;
• az egészség- és környezettudományt;
• a nyelvtechnológiát és bioetikát.


Objektív adatok alapján mind az öt a Debreceni Egyetem legversenyképesebb alap-kutatási területe: ezekben az egyetemen összesen 12 akadémiai kutatócsoport, 21 doktori iskola és hét korábbi TÁMOP pályázaton támogatást elnyert innovatív kutatói team működik. A kiemelt kutatások társadalmi-gazdasági hasznosság szempontjából is jelentősek: az erős alapkutatási bázisra építve tovább erősödhet régiónkban a gyógyszer- és a vegyipar, a húzóágazatként is emlegetett biotechnológia- és egészségipar, valamint az informatikai- és környezetipar kutatás-fejlesztési háttere.

A hatodik alprogram a tudás- és technológiatranszferért, valamint a projektben létrehozott infrastruktúra hatékony hasznosításáért felelős. Ezen belül folyik a kutatások szervezése és a nemzetközi kapcsolatrendszer bővítése, mélyítése az öt kiemelt területen. Az alprojekt a teljes egyetemi vertikum kutatási eredményeinek hasznosítását is támogatja.

A hárommilliárd forintos támogatási összeghez a Debreceni Egyetem mintegy 150 millió Ft önrészt tesz hozzá. A projekt szakmai megvalósításában résztvevő kutatókat három kategóriába soroltuk, 160 000 forint, 250 000 forint és 450 000 forint bruttó havi bérrel. A két év alatt a szellemi kapacitás 73 kutatóval bővül, illetve 70 dolgozó mentesül az oktatási feladatok alól. Követve a kiemelt területek szellemi fejlesztését, hozzávetőlegesen 580 millió forintot 130 eszköz (hat eszközcsomag) beszerzésére fordít az egyetem. Ilyen például egy Stopped-flow-val kombinált villanófény-fotolízis készülék; amilyen vagy hasonló csúcskategóriájú reakciókinetikai kutatóeszköz Magyarországon jelenleg nincsen. Egy másik példa a mikrokaloriméter, ami jelentősen hozzájárul majd a biomolekuláris interakciók kimutatásához és a kötődési jellemzők mennyiségi meghatározásához.

Intézményi hálózatfejlesztésre, tehetséggondozásra, technológia transzferre és az infrastruktúra hatékony kihasználtságának növelésére 134 millió forintot tervez költeni az Egyetem.

Arról, hogy a hárommilliárd forintos támogatás miképpen oszlik meg az öt terület és munkacsoportjai között, a Debreceni Egyetem tekintélyes akadémikusainak részvételével a pályázatban vállaltak szerint létrejött Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács dönt, nemzetközi tanácsadók bevonásával. A tanács felügyeli a kutatóegyetemi program hosszú távú megvalósítását. A testület elnöke Fésüs László akadémikus, a projekt szakmai vezetője. Minden területért külön szakmai vezető felelős, valamennyien akadémikusok: Joó Ferenc (molekulatudomány), Trócsányi Zoltán (fizikai-, számítás- és anyagtudomány), Nagy László (molekuláris medicina), Gergely Pál (egészség- és környezettudomány) és Kertész András (nyelvtechnológia és bioetika). A tanács tagja még az egyetem tudományos rektorhelyettese, jelenleg Debreczeni Attila. A tanács tartósan beépül az egyetem működési rendszerébe, a kétéves támogatási projektet az intézmény hosszú távú kutatóegyetemi programja első lépésének tekinti.

 

Az öt kiemelt területen belül azok a kutatók és kutatócsoportok, belső kiválósági helyek kapnak támogatást, akik és amelyek optimális feltételek között dolgozva képesek a kutatási területük nemzetközi élvonalában jelentős tudományos eredmények elérésére és kiemelkedő nemzetközi szintű publikációkra. E kutatócsoportok alkalmasak versenyképes, pályázati vagy ipari bevételt generáló kutatások folytatására és nemzetközi díjak elnyerésére, továbbá széleskörű együttműködésre a hazai és külföldi kutató társintézményekkel, valamint az iparral.

 

A kutatóegyetemi program szoros kapcsolatban működik majd az egyetem alkalmazott kutatási területeivel. Ezekre jó példák a zöld és fenntartható kémia; a kriptográfia, az adatvédelem, a polimerkémia és a nanotechnológia; a mai orvosbiológia és molekuláris élettudományok legfontosabb irányai, mint a genomika, a sejtterápia és a diagnosztikumok fejlesztése; a népegészségügyi és idegtudományi kutatások, valamint a környezet- és agrártechnológiai területek; a fenti kutatások etikai vonatkozásai, valamint az informatikában a nemzeti nyelvek és kultúrák szerepe felértékelődésének kérdései.

 Forrás: unideb.hu

 
Ma 2018. 10. 17, szerda, Hedvig napja van.

Szerver terheltség:
Látogatottsági Statisztika - Hibabejelentés
© 2018 Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar