Elkészült Karunk új honlapja. Az új lap a www.de-efk.hu címen található meg.

Jelen honlapon a 2010 szeptemberéig közzétett tartalmak érhetõek el!
Felhívás
A Debreceni Egyetem rektora pályázatot hirdet - a Debreceni Egyetem első alapképzésben, első mesterképzésben, első osztatlan egységes képzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első felsőfokú szakképzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú, valamint a külföldi állampolgárságú hallgatói részére a 2009/2010-es tanév II. félévében egy félévre szólóan a Debreceni Egyetem Művészeti Ösztöndíjának elnyerésére.

Az ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

• rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem vagy Debrecen kulturális életében, illetve bármely művészeti ágban (zene, képzőművészet, irodalom, tánc stb.) folytatott művészeti tevékenységük, eredményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek részt hazai és/vagy nemzetközi versenyeken, rendezvényeken,
• előző félévi tanulmányi eredményük (ösztöndíjindexük) az adott karon a tanulmányi ösztöndíjra jogosító alsó határ felett van,
• ha a pályázó a Zeneművészeti Kar hallgatója, további tanulmányi követelmény, hogy főtárgya előző félévi érdemjegye jeles legyen.

A pályázat elbírálásánál további előnyt jelent:
• ha a pályázó államilag elismert, legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik
• egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység
• kiemelkedő közéleti tevékenység

Az ösztöndíj egy félévre (5 hónapra) nyerhető el. Egy hallgató tanulmányai során legfeljebb három alkalommal részesülhet az ösztöndíjban. Az ösztöndíj összege: 5.000 - 25.000.- Ft/hó.

A pályázatokat a Debreceni Egyetem Művészeti és Közművelődési Bizottsága bírálja el. Az ösztöndíjat elnyert hallgatóval az egyetem szerződést köt, melyben az egyetem az ösztöndíj havi átutalással történő fizetését, a hallgató pedig az ösztöndíj elnyerésének alapjául szolgáló tevékenysége további, az ösztöndíj folyósítása alatti rendszeres végzését vállalja.

Az ösztöndíjat elnyert hallgató, amennyiben hallgatói jogviszonyában változás áll be, hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, illetve az ösztöndíja alapjául szolgáló tevékenységét az ösztöndíj-szerződés időtartama alatt abbahagyja vagy szünetelteti, a változás tényéről és indokairól, azok esetleges bizonyítékairól 8 napon belül köteles a Művészeti és Közművelődési Bizottság elnökét értesíteni. A bejelentéssel kapcsolatban szükség esetén a bizottság a hallgatót meghallgatja, és dönt az ösztöndíj továbbfolyósításáról vagy megvonásáról.

A pályázatnak tartalmaznia kell
• a kitöltött pályázati űrlapot,
• a hallgatói jogviszony igazolását,
• az utolsó két lezárt félév összes indexoldalának fénymásolatát,
• a pályázati feltételek teljesítésének igazolásához szükséges dokumentumokat,
• olyan személy/szakember ajánlását, aki az adott művészeti, kulturális tevékenység megítélésében kompetenciával bír (nem szükséges ilyen ajánlás csatolása, ha a pályázó hazai vagy nemzetközi kulturális, művészeti versenyen 1., 2., 3. helyezést ért el),
• az elért eredmények dokumentációját.

A pályázati kiírás és űrlap elérhető itt és a www.unideb.hu címen, a Kiemelt oldalak menüpontban.
A pályázatot a Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok Igazgatóságára kell benyújtani.
Cím: Debreceni Egyetem Rektori Hivatal Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága
Kossuth Lajos II. Kollégium, 2A08. iroda
4032 Debrecen, Egyetem tér 1/II. vagy 4010 Debrecen, Postafiók 37.
Tel.: 52/512-700/72056

A pályázat leadási határideje: 2010. február 26. (péntek) 12 óra
A pályázat eredményéről a pályázók 2010. március 31-ig értesítést kapnak.

Dr. Fésüs László s.k.
akadémikus, egyetemi tanár
rektor
 
Ma 2018. 10. 17, szerda, Hedvig napja van.

Szerver terheltség:
Látogatottsági Statisztika - Hibabejelentés
© 2018 Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar