Elkészült Karunk új honlapja. Az új lap a www.de-efk.hu címen található meg.

Jelen honlapon a 2010 szeptemberéig közzétett tartalmak érhetõek el!
A félév vendégprofesszora - Prof. Dr. Talyigás Katalin

A félév vendégprofesszora – Prof. Dr. Talyigás Katalin

Dr. Talyigás Katalin, szociológus, szociálpolitikus, nemzetközi szinten is ismert és elismert szakértője az időspolitika, idősgondozás területének.
Szakértőként tagja az Idősügyi Tanácsnak, ügyvezetője hazánk egyik legrégebbi szociális non-profit szervezetének, a Szociális Innováció Alapítványnak.
Számos kiváló könyv és tanulmány szerzője. A szociális képzésekben alapműnek számító „A szociális munka elmélete és gyakorlata” című könyvsorozat egyik szerzője és szerkesztője.
Szakértőként az Európa Parlament magyar delegációja mellett is dolgozik.
Eddigi munkássága elismeréseként 2002. augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozata) kitüntetésben részesült, az idősellátás új szakmai alapelveinek kidolgozásáért, Magyarországon és Kelet-Európában a gyakorlatban történő átültetéséért.

 

 

Dr. Talyigás Katalin előadása a Magyar Parlamentben a CivilKomp’06 konferenciáján

Dr. Talyigás Katalin kurzusát hallgatóink szabadon választható tárgyként vehetik fel. A kurzus címe: „Időspolitika”. Az órákra 2008. október 14. és 15. kerül sor, 9 és 13 óra között.

A kurzus tematikája:

A tantárgy neve: Időspolitika
Tanszék neve: Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék
Tantárgyfelelős neve: Dr. Talyigás Katalin
Ajánlott félév    I
Tantárgyi kód    
Félévi óraszáma    8
Kredit    2
Vizsgakövetelmény     Gyakorlati jegy
Kötelező előtanulmányi rend    Nincs

A tantárgy meghirdetési gyakorisága: mintatanterv szerint aktuálisan
Az oktatás nyelve:            magyar
A tantárgy órarendi beosztása:
Nappali tagozat:    aktuális órarend szerint tömbösítve
Levelező tagozat:    aktuális konzultációs rend szerint tömbösítve
A tantárgy státusza:            szabadon választható
Ajánlott tanterv:    Egészségügyi szociális munka mesterszak tanterve

A 2008/2009 I. félév oktatója: Dr. Talyigás Katalin

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései:

A kurzus során a hallgatók betekintést nyerhetnek a hazai és nemzetközi időspolitika aktuális kérdéseibe, az időspolitika formáiba.

Oktatás típusa: előadás

A tárgy minőségbiztosítási módszerei, fejlesztési politikája: A magyar és nemzetközi társadalom- és szociálpolitika kutatási eredményeinek folyamatos nyomon követése, a szakirodalom feldolgozása. A tananyag folyamatos aktualizálása, az új információ tananyagba való beépítése, oktatói és hallgatói szintű tudományos feldolgozása.
 
Kontaktórák és az órán kívüli hallgatói terhelés aránya: 20-80 %

Tanulmányi segédanyagok, az oktatás segítése:
Segédanyagok, internetes oldalak ajánlása, tömbösített időrend

Tárgyi vonatkozású tanszéki tudományos kutatás:
LOSS – Project

A tantárgy részletes leírása:
1. A szociálpolitika és az állam kapcsolata az Európai Unióban különösen az idősügyben. Az Unióban az idősügyben lévő reformok, stratégiák, a verseny és szolidaritás összehangolása.
2. Jövedelmi transzferek, társadalombiztosítás; családtámogatás és a szegénység enyhítése.
3. Oktatás és szakképzés, egészség és egészségügy összefüggés. Változásmenedzsment.
4. Az EU szerepe a hazai szociálpolitikában.
5. Az önkormányzatok szerepe a szociálpolitikában, az európai tagállamokban. Szociálpolitikai ellátórendszer és az önkormányzatok viszonya. A helyi önállóság és jogbiztonság ütközése.
6. Területi ellátási kötelezettség. Településszerkezet, urbanizáció.
7. Területi egyenlőtlenségek. Esélyegyenlőségi politikák.
8. Az idősügyi szervezetek, a nonprofit szervezetek szerepe az európai szociálpolitikában. Ezeknek a szervezeteknek a helyzete Magyarországon a rendszerváltozást követő években.
9. Az idősekről alkotott kép megváltozásának esélyei, az aktív időskor lehetőségei, főbb jellemzői. Jogszabályi háttér.
10. Kormányzati civil stratégiák.
11. Szociális szolgáltatások, minőségbiztosításuk modelljei.
12. A minőségről és az egyes minőségirányítási rendszerekről.
13-14. Minőségbiztosítás problémái a személyi szolgáltatásokban, az európai és hazai gyakorlatban.

Irodalom:

Nicolas Barr: Munkaerőpiac és szociálpolitika Közép- és Kelet-Európában. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 1995.
Kozma Judit: Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 2002.
Ágh Attila: Institutional design and regional capacity-building int the post-accession period. Budapest: Together for Europe – Hungarian Centre for Democracy Studies, 2005.
Ágh Attila és Ferencz Alexandra: Deepening and widening in an enlarged Europe The Impact of the Eastern Enlargement Budapest: Together for Europe Research Center of the Hungarian Academy of Science, 2006.
Az államtalanítás dilemmái: szociálpolitikai kényszerek. Aktív Társadalom Alapítvány, Budapest, 1995.
Minőségi sztenderdek a humánszolgáltatások területén (Nonprofit Humánszolgáltatók Országos Szövetsége)
Alain Lawrite: Szolgáltatások minőségirányítása. Nonprofit Humánszolgáltatók Országos Szövetsége, Budapest, 1999.
Dr. Hegyesi Gábor–Dr. Talyigás Katalin–Fekete Orsolya: Kísérlet a nonprofit szervezetek felmérésére a Társadalmi Igazságosság Index segítségével (In: Civil Szemle 2006/1)
Nonprofit szervezetek Magyarországon (KSH jelentés)
Lévai Katalin és Jeffrey Straussman: Innovatív Önkormányzatok. Helyi Társadalom Kutatócsoport, Budapest, 1996.
Kuti Éva: Hívjuk talán nonprofitnak. http://mek.oszk.hu/01300/01398/
CTF: Üzleti Adományozói adattár 1998. A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány, Budapest, 1999. (szerk: Kapás Dorottya, Sátor Balázs)
Kuti Éva: Vállalati adományok, nonprofit szervezeteknek nyújtott vállalati támogatások- kutatási zárójelentés. Nonprofit kutatócsoport. http://www.nonprofitkutatas.hu/letoltheto.htm
Dr. Hegyesi Gábor–Dr. Talyigás Katalin: A szociális munka adminisztrációja (kézirat; A szociális munka elmélete és gyakorlata- V. kötet)

Ajánlott honlapok:
www.3sz.hu
www.szocialpolitika.lap.hu

Az aláírás megszerzésének feltételei: aktív részvétel a kurzuson

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: elemző dolgozat készítése a tematika alapján

 
Ma 2018. 6. 22, péntek, Paulina napja van.

Szerver terheltség:
Látogatottsági Statisztika - Hibabejelentés
© 2018 Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar